Suomi - English
Facebook logo
Profiili

European Recycling Platform (ERP) on ainoa kansainvälinen tuottajayhteisö Suomessa. 

Suomessa ERP varmistaa jäsenyhtiöittensä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen ja paristojen tuottajavastuuvelvoitteiden täyttämisestä lakien ja säädösten mukaisesti, läpinäkyvästi ja kustannustehokkaasti sekä tarjoaa näille pakkaustuottajavastuupalveluita

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

ERP:llä on erittäin tehokkaat verkostot, olemme keränneet laajaa kansainvälistä erikoisosaamista sekä laajentaneet tarjoamaan myös paristojen tuottajavastuu-palveluita.

ERP on ainoa hyväksytty yleiseurooppalainen tuottajavastuu-organisaatio ja meihin luottaa yli 2300 jäsentä Euroopassa. Tarjoamme markkinoiden ensimmäisenä vastuullisuuspalveluita SER:lle ja paristoille yli 40 maassa.

Missio

Missiomme on kehittää korkealaatuisia, kustannustehokkaita kierrätyspalveluita jotka hyödyttävät tuottajajäseniä, kuluttajia, ja lopulta myös ympäristöä ja yhteiskuntaa.
Verkostomme ja osaamisemme varmistaa että tuottajat ja maahantuojat täyttävät velvollisuutensa, jolloin he voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Varmistaa EU-direktiivin kustannustehokas täytäntöönpano (sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot) jäsenyhtiöille, asiakkaille ja loppukädessä ympäristölle ja yhteiskunnalle;
Luoda mahdollisuuksia pan-eurooppalaisille kierrätyspalveluille ja rajat ylittävälle kilpailulle jätteenhallinnan palvelumarkkinoilla;
Edistää kustannustehokkaita ja innovatiivisia kierrätysstrategioita, jotta asiakkaidemme olisi helpompi noudattaa yksilöllisen tuottajan vastuun käsitettä;
Kannustaa yhtenäisyysohjelmien direktiivien kansallista täytäntöönpanoa EU:n asetusten mukaisesti kuluttajien, yritysten ja ympäristön suojelemiseksi

Kansainvälinen verkosto

ERP tarjoaa tuottajavastuu- ja kierrätyspalveluitaan 40 maassa
ERP operoi tällä hetkellä 25 tuottajayhteisöä
95 työntekijää hallinnoivat ja valvovat jatkuvasti ERPn toimintoja
ERP:llä on yli 3000 sopimusta tuottajajäsentensä kanssa
32 Fortune-500 -yritystä ovat ERP:n jäseniä
(Data – Syyskuu 2013)

Euroopan lisäksi ERP työskentelee tällä hetkellä laajentaakseen asiantuntijuuttaan uusilla alueilla kuten Turkissa ja Israelissa ja pyrkii kehittämään uusia kierrätyspalveluita. 
Braun, Electrolux, HP ja Sony perustivat European Recycling Platform:in joulukuussa 2002 täyttämään Euroopan Unionin SER-direktiivin vaatimukset.