Suomi - English
Facebook logo

Kaikilla on oma roolinsa:

 

who1

Kuluttajat

 • Lajittelevat jätteensä
 • Vievät paristonsa asianmukaisesti keräyslaatikoihin
 • Vievät vanhat laitteet virallisiin kierrätyspisteisiin
 • Ostavat uusia, ympäristöystävällisiä tuotteita

 

who2

Tuottajat

 • Kunnioittavat tuottajavastuun periaatetta
 • Vievät kierrätyksen kulut osaksi tuotteen kokonaiskuluja
 • Raportoivat tuottamansa/maahantuomansa määrät
 • Täyttävät kaikki lakivelvoitteensa tuottajayhteisöjen, kuten ERP, kautta

 

who4

Jälleenmyyjät

 • Hankkivat myymänsä tuotteet luotettavilta maahantuojilta ja tuottajilta
 • Ylläpitävät SER-keräyspistettä tai tukevat keräysverkostoa muilla tavoin
 • Levittävät kierrätys- ja ympäristötietoisuutta

 

who4

Viranomaiset

 • Edistävät yhdyskuntajätteen lajittelua ja kierrätystä
 • Tarjoavat SER- ja paristo-keräyspisteitä
 • Levittävät kierrätys- ja ympäristötietoisuutta
 • Järjestävät tapahtumia koululaisille yhteistyössä koulujen, tuottajien ja tuottajayhteisöjen kanssa

 

who4

Tuottajayhteisöt

 • Varmistavat tuottajavastuu- ja ilmoitusvelvoitteiden täyttämisen tuottajien puolesta
 • Järjestävät jätteen keräyksen ja käsittelyn
 • Erottelevat käsittelyyn ja uudelleenkäyttöön menevät jätteet
 • Optimoivat kierrätys/jäte -syklin
 • Järjestävät yleisötapahtumia kierrätystietoisuuden lisäämiseksi