Suomi - English
Facebook logo
  • Jäte

    Jäte tarkoittaa kaikkea ei-toivottua materiaalia tai ainetta.

  • Jäteauditointi

    Paikan päällä tehtävä tarkastus, jolla valvotaan yrityksen tuottamaa jätevirtaa sekä kierrätysnopeutta ja palvelutasoja.

  • Jätevirta

    Kiinteän jätteen kokonaisvirtaama kodeista, yrityksistä, laitoksista ja valmistuslaitoksista, joka kierrätetään, poltetaan tai hävitetään kaatopaikoilla.