Suomi - English
Facebook logo
 • Kaatopaikka

  Kaatopaikka on yksityinen tai kunnallinen paikka, johon ei-vaarallinen kiinteä ja/tai yhdyskuntajäte haudataan. Nykyään jätteen hävittämisen vaihtoehtoisia menetelmiä pidetään kaatopaikkoja parempina.

 • Käsittely

  Käsittely määritellään miksi tahansa toiminnaksi, joka sähkö- ja elektroniikkaromulle tehdään sen jälkeen, kun se on kerätty purkamista, silppuamista, uudelleenkäyttöä tai hävittämiseen valmistelua varten.

 • Käsittelylaitos

  Jätteenkäsittelylaitos on paikka, jossa jäte käsitellään ennen lopullisesta hävitystä (poltto tai kaatopaikka).

 • Kemiallinen jäte

  Kemiallinen jäte on vaarallisten kemiallisten aineiden tuottamaa tai sisältää niitä. Sitä voidaan pitää vaarallisena tai tavallisena jätteenä.

 • Kestävä suunnittelu

  Tämä on suunnittelufilosofia, joka analysoi sitä, kuinka tuote noudattaa ympäristöllisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteita.

 • Kestävyys

  Ekologiassa tällä viitataan luonnonvarojen harkittuun käyttöön siten, että tulevat sukupolvet voivat edelleen hyötyä niistä.

 • Kierrätettävät

  Kierrätettävät viittaa kierrätettävän materiaalin tilavuuteen tai painoon.

 • Kierrätys

  Tämä on prosessi, jossa jäte muunnetaan takaisin raaka-aineiksi, joita voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Se säästää luonnonvaroja ja vähentää jätettä, saastetta ja energiankulutusta.

 • Kloorifluorihiilivedyt (CFC:t)

  CFC:t ovat kemiallisia yhdisteitä, joita käytetään jäähdytysjärjestelmissä, ja jotka vaurioittavat maapallon otsonikerrosta.