Suomi - English
Facebook logo
  • Uudelleenkäyttö

    ‘Uudelleenkäyttö’ viittaa toimintaan, jonka kautta sähkö- ja elektroniikkaromua tai sen osia uudelleenkäytetään samaan tarkoitukseen kuin mihin ne suunniteltiin.

  • Uusiutumattomat luonnonvarat

    Energialähteisiin, joita käytetään ja kulutetaan nopeammin kuin niitä syntyy luonnossa, viitataan uusiutumattomina. Näihin kuuluvat hiili, maakaasu, öljy ja muut fossiiliset polttoaineet.

  • Uusiutuvat luonnonvarat

    Luonnonvaroja, jotka voidaan korvata suhteellisen lyhyellä aikavälillä pidetään kestävinä. Energiaresursseja, kuten biomassat tai aurinko-/tuuli-/vesivoimalla tuotetut, pidetään uusiutuvina luonnonvaroina.