Suomi - English
Facebook logo
  • Yrityksen yhteiskuntavastuu

    Tämä on käytäntö, jolla yritykset integroivat sosiaaliset ja ympäristölliset tietoisuuden lisäämistehtävät ydintoimintaansa.