Suomi - English
Facebook logo
LIITY JÄSENEKSI
Ota yhteyttä jos haluat lisätietoa ERP:stä ja palveluistamme, tai jos haluat liittyä jäseneksi

Yksityisyyden suojaa koskeva tiedonanto
- Lomakkeen välityksellä kerättävät henkilötiedot välitetään ERP Finland ry:lle ja niitä käsitellään yhteydenottopyyntöön vastaamiseksi. Tietoja voivat käsitellä myös muut ERP-brändin alla toimivat yhteisöt sekä ERP Finland ry:n lukuun toimivat tahot. ERP Finland ry noudattaa henkilötietoja käsitellessään kulloinkin soveltuvaa Suomen henkilötietolainsäädäntöä. Henkilötietolain nojalla jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeutta koskevan pyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. ERP Finland ry:lle osoitetun tarkastusoikeutta koskevan pyynnön voi lähettää osoitteeseen ERP Finland ry, c/o Technopolis Helsinki-Vantaa, Teknobulevardi 3-5, 01530 VANTAA, SUOMI.
Kirjoita kuvan merkit alla olevaan kenttään (Captcha...)

captcha

Kirjasinkoolla ei ole merkitystä