Suomi - English
Facebook logo
Arvot ja Laatu

Me olemme luoneet vahvan ja puolueettoman yhtiön, joka on kaikessa toiminnassaan täysin sitoutunut laatuun.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Noudatamme tätä periaatetta kaikessa toiminnassamme, sekä sisäisesti että ulkoisesti, ja keskitymme jatkuvasti parantamaan ja kehittämään ERP:n kansainvälisesti tunnustettua huipputason ympäristöosaamista.

Arvot
Keskitymme asiakkaidemme tarpeisiin. Ratkaisemme heidän ongelmansa ja esittelemme heille uusia mahdollisuuksia, joita he eivät ehkä muuten tunnistaisi.
Arvomme määrittävät, kuinka toimimme ja kuinka kehitämme palveluitamme:

  • Rehellisyys – olemme sitoutuneet rehellisyyteen ja moraaliin;
  • Läpinäkyvyys – toimimme selkeällä ja vastuullisella tavalla;
  • Innovaatio - keskitymme tunnistamaan ratkaisuja ja saavuttamaan tuloksia;
  • Intohimo - vaalimme, edistämme ja palavasti suojelemme mainettamme;
  • Kumppanuus - olemme vastuullisia kumppaneita kaikille asiakkaillemme ja toimittajillemme;
  • Monimuotoisuus – otamme vastaan, tarjoamme ja kunnioitamme haastavia ja erilaisia näkemyksiä ja kannustamme kilpailua;
  • Yksinkertaisuus – pyrimme jatkuvasti yksinkertaistamaan ja parantamaan kaikkia prosesseja, menettelyitä ja toimintaa.

 

Eettinen menettelytapa

Uskomme voimakkaasti, että korkeimpien eettisten standardien noudattaminen on ehdottoman tärkeää. Liiketoimintamenettelymme ilmentää ydinarvojamme, jotka ohjaavat meitä sekä yrityksenä että yksilöinä.

Laatumenettely
Tarjoamme laajan sarjan resurssien talteenotto- ja tuottajan vastuu -palveluita, jotka vaihtelevat noudattamisesta mittatilauspalveluihin ja konsultointitukeen. Laatumenettelymme on rakennettu koko jätemateriaalihallinnan arvoketjun ympärille täysin läpinäkyvällä jäljityksellä.
Tytäryhtiömme ovat integroineet laatutoimenpiteet, jotka sopivat ydinliiketoimintaamme: Eurooppalaisten direktiivien noudattamispalvelut jätteenhallinnassa.
Lisäksi edistämme innovaatiota kierrätystekniikoissa ja teemme yhteistyötä kansallisen ja paikallisen hallinnon kanssa luodaksemme ratkaisuja, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja erityisesti suunniteltuja kierrätystä varten. Lue ERP:n laatupolitiikasta >

Ympäristöpolitiikka
ERP on perustettu tiedolle, että terve ympäristö on välttämätöntä kestävälle talouskasvulle. Ympäristöpolitiikkamme varmistaa, että noudatamme kaikkia ympäristösäännöksiä, lainsäädäntöä ja vaatimuksia kaikessa toiminnassamme. Lue ERP:n ympäristöpolitiikasta >

Toimitusketjun valinta ja hallinta
Tarjoamme korkealaatuisen ja kustannustehokkaan tuottajayhteisön palvelut, mukaan lukien rekisteröinti, raportointi, jätteenkeräys ja kierrätyspalvelut, yli 2300 tuottajajäsenelle kaikkialla EU:ssa.
Asetamme palkkiomme alimmille kestäville kustannuksille, joita vaaditaan varmistamaan, etteivät mitkään tarjoamamme takaisinottopalvelut vaaranna laatua tai tuottajayhteisön toimintaa.
Emme koskaan ota riskejä. Valitsemme huolellisesti toimittajamme ja hallitsemme suoraan kaiken päivittäisen toiminnan. Hylkäämme kaikki toimittajat, jotka eivät voi taata korkeimpia mahdollisia standardeja.
Suoritamme säännöllisiä sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia riskien arvioimiseksi ja pyrimme jatkuviin prosessien ja tehtävien parantamiseen. Näihin kuuluvat koko toimitusketjun järjestelmälliset tarkastukset.
Tavoitteemme on varmistaa, että kaikki palvelut suoritetaan täsmällisesti ja kaikkia laillisia ja ympäristövaatimuksia täysin kunnioittaen.

Sertifikaatit (englanniksi)

ERP:lle on myönnetty seuraavat sertifikaatit:

Europe SAS – Quality certifications

 

France - Quality certifications

 

Italy - Quality, environment and occupational health and safety certifications

 

Norway - Quality and environmental certifications

 

Slovakia - Quality, environmental and occupational health and safety certifications

 

Spain - Quality certifications

 

United Kingdom – Quality and environmental certifications