Suomi - English
Facebook logo
Hinnoittelu

Tavoitteemme on tarjota markkinoiden kilpailukykyisimmät hinnat sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden että akkujen ja paristojen tuottajavastuupalveluissa. Me toimimme jatkuvasti kilpailun edistämiseksi sekä kustannusten laskemiseksi.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Hinnoittelupolitiikamme heijastaa alkuperäämme. Meidät perustettiin tarjoamaan vaihtoehto takaisinottojärjestelmien monopoleille, joita toimii useissa Euroopan maissa.

Paikalliset säädökset, kilpailu ja asiakaskysyntä ovat johtaneet suureen hinnoittelumallien valikoimaan. Huolimatta eurooppalaisen direktiivin olemassaolosta, kansalliset määräykset vaativat erikoistoimenpiteitä, jotka vaihtelevat jäsenmaasta toiseen. Siksi ei ole mahdollista tarjota samaa Euroopan laajuista hinnoittelumenettelyä.

Riippuen paikallisten markkinoiden tilanteesta, ERP soveltaa erilaisia maksuja keräys- ja käsittelypalveluiden suhteen. Maksut voivat vaihdella €/tonni kerätty ja käsitelty – €/tonni markkinoille laitetusta, tai näkyviin maksuihin.

Tarkastamme toimintamme ja hinnoittelumme joka vuosi. Tehokas operationaalinen ja toimitusketjun hallinta antaa meille usein mahdollisuuden alentaa kustannuksia.

Sovellamme täysin läpinäkyvää hinnoittelumekanismia ja avaamme tarvittaessa hinnoittelupolitiikkaamme.

Ota yhteys meihin jos haluat hinta-arvion.