Suomi - English
Facebook logo
ERP Finland

ERP:n kansalliset ja Eurooppalaiset, räätälöidyt vastuullisuus-, kierrätys- ja konsultointipalvelut täyttävät jokaisen asiakkaan tarpeet.

Tarjoamme SER:in, paristojen ja akkujen sekä edellisille pakkaus tuottajavastuu-palveluita:

  • Sähkö- ja elektronisten laitteiden ja paristojen tuottajille
  • Jälleenmyyjille ja maahantuojille
  • Etämyyjille
  • Viranomaisille (vain kierrätys- ja konsultointipalvelut)

 

ERP tarjoaa yleis-Eurooppalaisia tuottajavastuu-palveluita 40 maassa.
Kansalliset palvelumme varmistavat, että tuottajat täyttävät vastuunsa paikallisesti. ERP Finland ry toimii tuottajayhteisönä, jonka puolesta operatiivisia toimintoja hoitaa palveluyhtiö ERP Services Finland Oy. Palveluyhtiömme tarjoaa myös valtuutetun edustajan palveluja etämyyntiä Suomeen harjoittaville yrityksille.
Yritykset, joilla on velvollisuuksia useammassa kuin yhdessä maassa voivat valita EuropePlus Package:n, joka tarjoaa laajemman ratkaisuvalikoiman, harmonisoiden ja yksinkertaistaen vaatimustenmukaisuutta ja rekisteröintiprosessia jokaisessa maassa.

Palvelumme
Vastuullisuus-palveluitaVastuullisuus-palveluita KierrätystäKierrätystä KonsultointiaKonsultointia
ERP:n jäsenyys

Vuosittainen kansallinen tai eurooppalainen jäsenyys. Kansallinen jäsenyys antaa käyttöoikeuden tietyssä maassa saatavissa oleviin tuottajavastuu-palveluihin. Eurooppalainen jäsenyys tarjoaa myös lisäpalveluita noudattamisen hallintaan useissa maissa.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?>
Tukea tuottajavastuun hallintaan

Kattavaan noudattamistukeen sisältyy: tuotteiden/myynnin arviointi ja vastuiden määrittäminen; tuottajavelvollisuuksien hallinta (mukaan lukien kaikki rekisteröinti- ja raportointi sovellettavissa maissa), sähkö- ja elektroniikkaromun / paristojen keräyksen hallinta, käsittely ja kierrätys (sovellettavissa maissa).

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?>
Compliance Account Manager

Oma Compliance Account Managerisi koordinoi palvelu-portfoliotasi eri maissa, ja pitää sinut ajan tasalla tuottajavastuun hallinnasta ja kuluista.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?>
Extranet

Tietoturvallinen pääsy ERP:n Extranetiin kansallisen ja Eurooppalaisen datasi seurantaan. 

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?>
Tietotekniikkatyökalut jätteenhallintaan ja jäljitettävyyteen

Räätälöity työkalumme – Flex – jäljittää jätteesi koko palvelukierrossa ja hallitsee myös B2B-keräyksen.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?> <?php echo ERP_RECYCLING;?> <?php echo ERP_CONSULTANCY;?>
Raportointi

Laaja sisäinen raportointi jäsenille.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?> <?php echo ERP_RECYCLING;?>
Yhteistyökumppanit

Mahdollisuus sisällyttää osakkuusyhtiöt palveluportfolioon.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?>
Kumppanuusjäsenet

Vaihtoehto sisällyttää maahantuojat tai jälleenmyyjät kumppanuusjäseninä.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?>
Viestintä

Jäsenten oma foorumi, uutisia säädösten kehityksestä, yhteiskuntasuhteet, uutiskirje.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?> <?php echo ERP_RECYCLING;?> <?php echo ERP_CONSULTANCY;?>
Palvelut “on Demand”

Valinnaisiin palveluihin sisältyvät:

Säädösapu – jatkuva säädöksellisten vaatimusten seuranta ja analyysi sen vaikutuksesta liiketoimintaan.
Ympäristökonsultointi – täysi raportointi kierrätyssuorituskyvystä, toimitusketjun hiilijalanjäljestä ja vaatimustenmukaisuusarvioinnista.
Valtuutetun edustajan palvelut – kansallisen lainsäädännön valtuutuksen mukaisesti.
Räätälöidyt raportit 

– räätälöity vastaamaan tarpeitasi ja vaatimuksiasi.
Koulutus – tuottajavastuu-asioista vastuussa oleville työntekijöille (eurooppalaisella tai kansallisella tasolla).
Compliance-terveystarkastukset – tuottajan tuottajavastuu-velvollisuuksien arviointi ja huolenaiheita tai riskejä aiheuttavien alueiden määritys.
Räätälöidyt tietotekniikkaratkaisut  – erittäin tehokas tietotekniikan hallintajärjestelmä jäljittää jätteen keräyksestä käsittelyyn.


ROHS- ja REACH-tuki – noudattamistuki ROHS- ja REACH-direktiiveille.
Etämyyjien mittatilauspalvelut

 – täysin jäljitettävät ja mukautetut takaisinottopalvelut etämyyjille (eli 1-1 -keräys).
Logistiset mittatilauspalvelut – täysin jäljitettävät ja mukautetut takaisinottopalvelut asiakkaan tiloissa, sopivat keräysratkaisut kaikille jäte-
volyymeille.
Mittatilaustapahtumat –  keräystapahtumat, jotka kohdistuvat tärkeimpiin loppukäyttäjiin tai tiettyihin tuotteisiin, sekä brändättyihin tietoisuuden lisäämistapahtumiin.
Tekniset tutkimukset ja T&K-projektit – suljetun kierron kierrätysarviointi, erityiset brändinäytteet IPR-tiedon keräämiseksi, jätevirtatestit, tuotteen uudelleenkäyttömahdollisuudet, toimitusketjun hallintatoimenpiteet.
Yhteisbrändätyt viestintäaloitteet – yhteinen viestintätoiminta jäsenillemme.

<?php echo ERP_COMPLIANCE;?> <?php echo ERP_RECYCLING;?> <?php echo ERP_CONSULTANCY;?>